Чи є «13» щасливим числом для економіки?


«Жорстка фіскальна політика багатьох держав обмежить економіку від  повернення до росту в 2013 році», – прогнозує Фрітц Мостбьок, керівник підрозділу досліджень NUMBER-13. Тривалий конфлікт на Близькому Сході створюватиме тимчасовий тиск на фінансові ринки і матиме довготерміновий вплив на ціни на нафту та нафтопродукти. У США придбання Федеральної резервної системи (ФРС США) зміцнюють довіру споживачів і підтримують споживання у 2013 році. Загалом, це призведе до зростання економіки на рівні 2% у 2013 році і поступового приросту капіталу у 2014 році, даючи такий необхідний поштовх до глобального росту, зокрема у сфері експорту в єврозоні. Заходи Європейського центрального банку (ЄЦБ) позитивно вплинули на інвестиційні настрої на фінансових ринках. Втім, враховуючи низькі фундаментальні показники, негативний розвиток ситуації на фінансових ринках у реальній економіці є лише питанням часу. «Після вступу Хорватії до ЄС у липні ми спостерігатимемо до 2,5% росту ВВП у 2014-2020 рр. завдяки виходу на спільний ринок і доступу до капіталу ЄС. Балканська інтеграція до ЄС повинна отримати ще один поштовх у 2013 році, коли Сербії буде призначено дату початку переговорів щодо вступу в ЄС», – наголошує Мостбьок.

«Глобальні фондові ринки демонструватимуть хороші  результати наступного року», – зазначає Мостбьок. Привабливі ставки та відсутність альтернатив для інвестицій позитивно вплинуть на динаміку більшості фондових індексів. Європейський ринок корпоративних запозичень має залишатися в центрі уваги інвесторів, особливопривабливимибудутькомпанії з широким географічним покриттям та клієнтською базою, адже вони матимуть більше можливостей для нарощення оборотів. Внаслідок обмеження інвестицій для експансій чи злиттів та поглинань з одного боку збільшиться інтерес до нових розміщень цінних паперів, зокрема компаній регіону ЦСЄ, з іншого – знизяться спреди. «На наш погляд, інвесторам необхідно уникати інвестицій у європейський сектор телекомунікацій та комунальних послуг, оскільки їх результати залишаться низькими у 2013 і наступних роках», – підкреслює Мостбьок. «Привабливими будуть інвестиції в автовиробників регіону ЦСЄ. Кожна четверта машина, випущена в ЄС у 2013 році, буде зроблена в ЦСЄ, адже в  колишній Чехословаччині в 2012 році випущено 2 млн легкових автомобілів, що робить регіон другим найбільшим автовиробником у Європі після Німеччини. Автовиробництво у ЦСЄ розвивається на фоні втрати позицій автовиробників з Південної Європи та виграє завдяки порівняно невисокій вартості праці і масштабній присутності на ринку німецьких (VW, Skoda) та азійських виробників (Kia, Hyundai, Toyota».

Тенденції 2013 року:

Ситуація з глобальним боргом залишається основною темою. Знизити високий рівень сукупного боргу та бюджетного дефіциту буде складно; і це стосується не лише єврозони. Боргова криза у розвинутих країнах (єврозона, США, Японія, Великобританія) залишатиметься проблемою впродовж наступних років. Економічне середовище, таким чином, залишатиметься нестабільним. Корені економічної, фінансової кризи та кризи довіри криються саме у високій заборгованості, скорочення якої є складним процесом і вимагає тривалого часу. Це означає чергове випробування для фінансових ринків та реальної економіки у наступні місяці.

Розвиток глобальної та європейської економіки залишатиметься слабким. Впродовж останніх п’яти років ми уже спостерігали послаблення економіки на фоні фінансової кризи 2008 року. Наразі економіки виснажені і  стають дедалі вразливішими, в тому числі через суттєвий рівень суверенної заборгованості. Необхідні державні заходи жорсткої економії негативно впливають на перспективи економічного розвитку через  послаблення попиту. Сповільнення економічного росту в Китаї та Індії лише ускладнить ситуацію.

Можливе ускладнення ситуації на Близькому Сході. Досі триває конфлікт у Сирії, напруженою є політична ситуація в Єгипті – поряд з іншими факторами це загострює економічну нестабільність. Важко передбачати, коли саме відбудеться ескалація конфліктів на Близькому Сході, втім вона є дуже ймовірною. Такі проблеми мають негативний короткостроковий вплив на фінансові ринки і довгостроковий на ціни на нафту і нафтопродукти.

Відновлення ринку житлової нерухомості в США стає сталою тенденцією, враховуючи інтервенції ФРС США: ціни на житло та обсяги продажів житлової нерухомості зростають, розвивається будівництво нового житла (тим не менше, відчуження заставної нерухомості залишається на високому рівні). Дані тенденції повинні зміцнити довіру споживачів та підтримати споживання у США в 2013 році, що є особливо важливим, враховуючи очікуване скорочення державних витрат. Ми прогнозуємо, що зниження державних витрат буде компенсовано прискореним ростом приватного попиту, що загалом призведе до стабільного економічного зростання на рівні 2% в 2013 році та поступового покращення ситуації в 2014 році. Дана тенденція створить необхідний поштовх до глобального економічного росту, зокрема у сфері експорту в єврозоні.

Підвищення ризиків та подальше скорочення спредів у 2013 році. Високий рівень непевності, зазвичай, характеризується високою волатильністю ринків та високими спредами. Проте дії ЄЦБ позитивно вплинули на інвестиційні настрої на фінансових ринках і, починаючи з червня, ми спостерігали позитивні показники по активах всіх класів, в тому числі високоризикових. Враховуючи низький ріст фундаментальних показників, готовність приймати високі ризики невиправдана і з часом матиме негативний вплив на фінансові ринки та реальну економіку. Таким чином, неправильний розрахунок співвідношення ризиків та прибутків може призвести до значних збитків у майбутньому. Вихід єврозони з найнижчої точки економічної кризи у 2013 році є критичним для подальшого скорочення спредів.

Європейський ринок корпоративних запозичень залишатиметься у центрі уваги інвесторів, незважаючи на обмежений ріст фундаментальних показників. Зростання доходів у корпоративному секторі буде обмеженим у 2013 році у зв’язку з послаблення попиту в Європі. На наш погляд, більш помітними стануть відмінності між компаніями, що працюють на основних європейських ринках, та тими, бізнес яких сконцентрований в периферійних країнах. Для збереження стабільності європейський бізнес продовжить концентрацію на своїх основних ринках. Фактично, у бізнесу не залишилося простору для подальшого скорочення витрат. Тому деяким компаніям доведеться відкласти на потім впровадження нових продуктів тощо. Компанії забезпечуватимуть собі ліквідність через продаж активів, а також шляхом викупу облігацій та їх одночасного рефінансування облігаціями на триваліший термін. Компанії з широким географічним покриттям та клієнтською базою матимуть більше можливостей для нарощення оборотів. Обмежені інвестиції на експансію бізнесу і злиття та поглинання спричинять скасування чи перенесення планів щодо емісії на первинному ринку. Це призведе до скорочення пропозиції акцій і в результаті підвищить інтерес до тих компаній, які наважаться на розміщення, зокрема центрально-східноєвропейських компаній. Крім цього, очікується скорочення спредів.

Безробіття у єврозоні, в більшості у периферійних країнах, знизить показник інфляцію та процентні ставки. Економічний спад, викликаний борговою кризою, супроводжувався надзвичайно стрімким збільшенням рівня безробіття в периферійних країнах Європи, особливо починаючи з травня 2011 року. Зниження рівня безробіття у Німеччині та Франції дещо врівноважило зростання даного показника в периферійних європейських країнах. Втім неочікуване підвищення рівня безробіття в Італії та Іспанії пов’язане з погіршенням економічної ситуації та загостренням боргової кризи, наразі є основним рушієм зростання безробіття єврозони. Високий рівень безробіття, низькі зарплати та послаблення споживчого попиту знизило очікування щодо інфляції. За прогнозами аналітиків Erste Group, інфляція складе 1,7% в 2013 році та 1,3% у 2014 році. Дефляційний тиск вимагатиме більш рішучих дій від ЄЦБ (скорочення ставки до 0,5%, додаткові заходи), що послабить як процентні ставки, так і доходи.

Італія: структурні реформи є критично необхідними і можуть бути впроваджені лише «поміркованими» політиками. Важливими для Італії є перспективи довгострокового економічного розвитку, адже це вирішить проблеми суверенної заборгованості. В Італії, співвідношення державного боргу до ВВП може покращитися у випадку більш активного номінального росту економіки порівняно з державними витратами на фінансування заборгованості. Таким чином, Італія має зосередитись передусім на посиленні економічного зростання. На фоні пригніченого внутрішнього попиту, іноземний попит є єдиною надією італійської економіки, і для його підвищення необхідно збільшувати конкурентноздатність італійського бізнесу. Бізнес-середовище може покращитись за рахунок реформи ринку праці, реформ окремих секторів економіки (напр., енергетичний сектор) та полегшення умов ведення бізнесу. Більше того, Італії необхідно посилити свої позиції в сфері інновації та технологій,  що вимагає інвестицій як в дослідження та розробку, так і в освіту. В іншому разі, економіка країни знову може опинитись під тиском. Програма підтримки Італії ЄЦБ також вимагає утримання суверенного боргу на стабільному рівні

Див. також «Італія: зосередитись на рості»

https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/ResearchCenter/Overview/Research_Detail/index.phtml?ID_ENTRY=17846

Якщо поточні реформи будуть і надалі реалізовуватися, загроза економічній стабільності Італії знижуватиметься протягом наступного року, зокрема завдяки підвищенню рівня експорту в Німеччину. З іншого боку, зростання рівня безробіття може посилити ризик рецесії та, відповідно, ескалації боргової кризи.

Глобальні фондові ринки демонструватимуть хороші результати наступного року. Багато інвесторів пропустили пожвавлення на фондових ринках у 2012 році і, можливо, будуть більш активними в 2013 році. У зв’язку з очікуваним поступовим зростанням доходів у корпоративному секторі, волатильність акцій  буде невисокою наступного року. Привабливі ставки та відсутність альтернатив для інвестицій позитивно вплинуть на динаміку більшості фондових індексів.

Ринок телекомунікацій та комунальних послуг продовжать демонструвати слабкі результати у 2013 році і у подальші роки. У зв’язку з упущеними можливостями росту, неефективним бізнесом  та політичними впливами, довгострокові показники прибутковості даних ринків залишатимуться на рівні нижче середнього і зміна ситуації на краще є малоймовірною.  Аналітики Erste Group рекомендують уникати інвестицій в дані ринки, адже у 2013 році їх дохідність буде негативною .

Кожний четвертий автомобіль,  вироблений у ЄС в 2013 році, буде зроблений у ЦСЄ. Автовиробництво у ЦСЄ продовжує показувати вищі результати, ніж у Західній Європі, незважаючи на економічний спад. Автомобільні підприємства у Чехії та Словаччині разом виготовили близько 2 мільйонів легкових автомобілів у 2012 році. Цей показник вищий, ніж у  Франції чи Іспанії. Колишня Чехословаччина тепер є другим найбільшим автовиробником у Європі після Німеччини. Автовиробництво у ЦСЄ розвивається на фоні втрати позицій автовиробників з Південної Європи та виграє завдяки порівняно невисокій вартості праці і масштабній присутності на ринку німецьких (VW, Skoda) та азійських виробників (Kia, Hyundai, Toyota).

Хорватія стане 28-ою країною-членом ЄС у липні, завершивши процедуру вступу, яка почалась у 2005 році. Оскільки вигода від членства у ЄС може виявитись меншою, ніж для країн, що приєдналися до Євросоюзу протягом останніх двох хвиль розширення. В середньостроковій перспективі Хорватія може отримати вигоди від  виходу на спільний ринок та доступу до фондів ЄС, тож очікується ріст у 2,5% ВВП у період з 2014 до 2020 рр. Процес інтеграції в ЄС балканських країн отримає ще один поштовх у 2013 році після початку переговорів із Сербією,  що підкреслить готовність країни до впровадження про-європейських структурних реформ у середньостроковій перспективі.

Опубліковано у Аналітика, Головна | Теґи: , , , , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s